Kimono Silk #341 Misty Mountains Spool

$7.50
Kimono SILK thread. #100 Silk. 220 yd. spool.